Bouwcontrole, bouwtechnische keuring, expertise volgens NEN 2767 en BENOverenWonen
Waarom bouwcontrole - bouwkundig onderzoek?

Een gebouw heeft ook te lijden onder de tand des tijds. Dagelijkse onderhoud is onvoldoende om uw investering blijvend te laten renderen.
Een duidelijk rapport over de toestand van een gebouw kan een helder zicht bieden over welk bouwtechnisch onderhoud in de volgende jaren dient te gebeuren.
Misschien vertoont je woning of gebouw onaangename gebreken zoals scheuren, vochtplekken, schimmels of ervaar je problemen van onverklaarbare tocht, onaangename geuren, een onaangenaam binnenklimaat.
Wij kunnen het voor u onderzoeken en duidelijk in kaart brengen zodat een juiste aanpak mogelijk wordt.
Ook wanneer je denkt aan kopen en/of BENOveren kan een voorafgaande bouwcontrole nuttig zijn.

Hoe verloopt een doorlichting van uw gebouw tijdens een bouwcontrole?

Het onderzoek wordt door een ervaren bouwkundige uitgevoerd volgens de NEN 2767.
Tijdens de rondgang worden, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan constructies en/of andere tekortkomingen aan onderhoud behoevende elementen in kaart gebracht.
Op basis van de inspectie wordt een rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport heeft de eigenaar een document in handen waarmee hij verdere stappen kan ondernemen
Het rapport blijft echter een momentopname, en geeft dus geen sluitende garantie dat alle gebreken werden opgespoord.

Bouwcontrole Bouwcontrole Bouwcontrole
Wat houdt een bouwcontrole of expertise in?

Er wordt een visuele controle uitgevoerd op alle zichtbare onderdelen van het gebouw of de constructie. In een rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven.
Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies gegeven.
Verder kan er bekeken worden welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing, voornamelijk in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
Het bouwtechnische onderzoek geeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw, geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan de huidige energieprestatienormen en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

Meelooponderzoek:

Een meelooponderzoek is een visueel nazicht van een pand waarbij geen rapport wordt opgesteld.
Tijdens de rondgang wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de aangetroffen situatie.
Indien gewenst en mogelijk, dan worden kleinere herstellingen onmiddellijk uitgevoerd. (gebruikte materialen en wisselstukken worden afzonderlijk aangerekend)
Een Meelooponderzoek kunt u eveneens laten uitvoeren als u voor de eerste keer een pand gaat bekijken, of indien u geen rapport nodig acht.

Basisonderzoek:

Het basis onderzoek is een visuele controle van door de opdrachtgever aangegeven gebreken. In het rapport worden de vaststellingen beschreven.
Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een behandelingsvoorstel of een hersteladvies gegeven.
Het basisonderzoek geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning met nadruk op de door de opdrachtgever aangegeven gebreken.

Maxionderzoek:

Een maxi onderzoek is een visuele controle van alle zichtbare onderdelen. In het rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven.
Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies gegeven.
Verder wordt bekeken welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing of uitbreiding, voornamelijk in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
Het maxi onderzoek geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning, geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan huidige energieprestatienormen en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Wat kost een bouwcontrole of expertise?

Meelooponderzoek:

Eéngezinswoning: 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Basisonderzoek + rapportage met advies:

Eéngezinswoning: 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Maxionderzoek + rapportage met uitgebreid advies:

Eéngezinswoning: 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.