Bouwschade-bouwgebrekenWonen
Schade of gebreken aan je woning of gebouw? Wij onderzoeken het en bieden een oplossing.

Vocht, schimmels, rare geurtjes, scheuren en barsten, rare geluiden, koude of tochtgevoel en noem maar op. Allemaal onaangename vaststellingen die je vroeg of laat toch wel ergens tegen komt in gebouwen.
Als eigenaar weet je dan graag wat de oorzaak is en hoe je er iets aan kan doen. Een bouwcontrole geeft je een beeld van de gebreken en waar zij vandaan komen. Naast het onderzoeken en opsporen van gebreken worden door onze bouwexpert ook oplossingen voorgesteld en termijnen waarbinnen die oplossingen dienen uitgevoerd te worden. Bij een volledig onderzoek krijg je als het ware een onderhoudsrapport voor je woning.

Hoe verloopt een onderzoek?

Het bouwtechnische onderzoek wordt door een ervaren bouwkundige uitgevoerd volgens de NEN 2767.
Tijdens de rondgang wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan constructies en/of andere tekortkomingen aan onderhoud behoevende elementen in kaart gebracht.
Op basis van de inspectie wordt een beknopt rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport heb je als eigenaar een document in handen waarmee hij verdere stappen kan ondernemen
Het rapport blijft echter een momentopname, en geeft dus geen sluitende garantie dat alle gebreken werden opgespoord.

Bouwcontrole Bouwcontrole Bouwcontrole
Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

Meelooponderzoek:

Een meelooponderzoek is een visueel nazicht van de aangeduide problemen waarbij geen rapport wordt opgesteld.
Tijdens het onderzoek wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de aangetroffen situatie.
Indien gewenst en mogelijk, dan worden kleinere herstellingen onmiddellijk uitgevoerd. (gebruikte materialen en wisselstukken worden afzonderlijk aangerekend)
Een Meelooponderzoek kunt u laten uitvoeren indien u geen rapport nodig acht.

Basisonderzoek:

Het basis onderzoek is een visuele controle van door de opdrachtgever aangegeven gebreken. In een rapport worden de vaststellingen beschreven.
Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de vastgestelde gebreken wordt er ook een behandelingsvoorstel of een hersteladvies gegeven.
Het basisonderzoek geeft inzicht in de door de opdrachtgever aangegeven gebreken. In het rapport worden de mogelijke oplossingen vermeld.

Maxionderzoek::

Een maxi onderzoek wordt een volledige controle van alle zichtbare onderdelen van het gebouw uitgevoerd. In het rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven.
Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies gegeven.
Verder wordt bekeken welke mogelijkheden het gebouw biedt in functie van energiezuinig en gezond wonen.
Het maxi onderzoek geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning, geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan huidige energieprestatienormen en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Wat kost een bouwcontrole of expertise?

Meelooponderzoek:

Eéngezinswoning: 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Basisonderzoek + rapportage met advies:

Eéngezinswoning: 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Maxionderzoek + rapportage met uitgebreid advies:

Eéngezinswoning: 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.